ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.muangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความเห็นเมื่อชมเวบไซต์สภ.เมืองตาก
     ดีมากที่สุด
     ดี
     ปรับปรุง
     พอใช้

สถานีตำรวจในสังกัด : สถานีตำรวจ สภ.เมืองตาก

รหัส ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
เว็บไซต์ใช้งานแล้ว สถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย 33 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 042-167087
ตัวอย่าง
เว็บไซต์ใช้งานแล้ว สถานีตำรวจภูธรละอุ่น 21 หมู่5 ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 077-899052
ตัวอย่าง สภ.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง 333 ม.9 ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 054-834128
เว็บไซต์ใช้งานแล้ว สภ.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง 333 ม.9 ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 054-834128
เว็บไซต์ใช้งานแล้ว สภ.รามัน 194 ม.1 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 073 295 031
เว็บไซต์ใช้งานแล้ว สภ.บ้านหนองจอก 56 หมู่ที่ 5 คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 0833671992
ตัวอย่าง ส.ภ. สว่างแดนดิน 592/20 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 0854639514
เว็บไซต์ใช้งานแล้ว สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน 56 หมู่ 1 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 043782269
เว็บไซต์ใช้งานแล้ว สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 045461123
ตัวอย่าง ศฝร.ภ ๔ ๒๗๒ หมู่ ๑๔ ในเมือง เมือง ขอนแก่น ๐๔๓ ๔๖๕๗๓๙
ตัวอย่าง ภูธรหนองม่วง 219 หมู่ที่ 4 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 036432216
ตัวอย่าง สถานีตำรวจ สภ.เจาะไอร้อง ที่อยู่: 345 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 0845880889
ตัวอย่าง สภ.ด่านช้าง ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ตัวอย่าง สน บางยี่ขัน 424/3 บางแค บาแคเหนือ กทม 0908037986
เว็บไซต์ใช้งานแล้ว สภ.คลองข่อย 39/28 บางพลับ ปากเกร้ด นนทบุรี 02-1952839-40
ตัวอย่าง สภ.เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง สภ.เมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในเมือง เมือง สุรินทร์ 0445125512
ตัวอย่าง ถลาง 75 ต.เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 076-313919